Okamžitě opusťte Rusko, vyzvaly Spojené státy své občany

featured image

ilustraní snímek

ilustran snmek


| foto: Reuters

Francouzsk ministerstvo zahrani v pondl zase drazn varovalo sv obany ped cestami do Bloruska, a to kvli nov ofenzv, kterou Rusko zahjilo na Ukrajin.

Oban USA, kte pobvaj v Rusku nebo do nj cestuj, by mli okamit odjet. Necestujte do Ruska kvli nepedvdatelnm dsledkm nevyprovokovan plnohodnotn invaze ruskch vojenskch sil na Ukrajinu, kvli monosti obtovn a zadrovn oban USA ze strany ruskch bezpenostnch sloek a svvolnmu vymhn mstnch zkon, uvd americk velvyslanectv. Vyvarovat se cest do Ruska by podle ambasdy USA mli tak pedstavitel crkv i nevldnch organizac.

Spojen stty vyzvaly sv obany k oputn Ruska u v minulosti. Loni touto dobou, ped blc se ruskou invaz, na n apelovali, aby odjeli z Ukrajiny. Vzva k oputn Ruska pila ti dny po propuknut vlky.

Naposledy v z vydaly takovto varovn v reakci na vyhlen sten mobilizace ruskm prezidentem Vladimirem Putinem, pipomnla agentura Reuters.

Rusk bezpenostn sloky podle Washingtonu zatkaj i obtuj americk obany na zklad falench obvinn, odpraj jim spravedliv a transparentn zachzen a odsuzuj je v tajnch procesech nebo bez pedloen vrohodnch dkaz. Tajn sluba FSB v lednu uvedla, e zahjila trestn sthn proti obanovi USA pro podezen ze pione.

V pondl pak rusk rozvdka SVR podle Reuters oznmila, e zskala zpravodajsk informace o tom, e americk armda pipravuje islamistick bojovnky k tokm na cle v Rusku a dalch sttech bvalho Sovtskm svazu. Tvrzen rusk strany nebylo mon nezvisle ovit.

Rusk invaze na Ukrajinu zpsobila nejvt krizi vztah mezi Washingtonem a Moskvou od dob studen vlky. USA jsou klovm politickm a vojenskm podporovatelem Ukrajiny. Rusk prezident Putin opakovan obvinil USA, e odmtaj brt ohled na rusk zjmy. Americk prezident Joe Biden oznauje Putina za autokrata, kter pedstavuje hrozbu pro Spojen stty.

Read More

Post a Comment

Previous Post Next Post