המסחר נפתח בנטייה לירידות; נפטא עולה ב-6%, הדולר נחלש ב-0.5% ל-3.35 ש'

featured image

המסחר נפתח בנטייה לירידות; נפטא עולה ב-6%, הדולר נחלש ב-0.5% ל-3.35 ש’
Read More

Post a Comment

Previous Post Next Post